HLANGANANI SCHOOL NEWS FOR 17 AUGUST 2017


Grade 6 and 7 learners from Hlanganani Preparatory School received special certificates at Assembly on Friday 4 August due to their good performance and exemplary behaviour in the English classes.

These learners were assessed over a period of three months. Learners has worked very hard towards this achievement.

Kids

BACK ROW FROM LEFT: Okuhle Mzindle, Sanelisiwe Rhini, Mthobisi Nosenga and Senzo Ntunja.
2ND ROW FROM LEFT: Amanda Mbhele, Ntandoyenkosi Ngcobo, Ndabenhle Duma, Nqobile Mkhize, Shalom Zamani and Mrs Elizabeth Alberts Grade 6 & 7 English Educator.
3RD ROW FROM LEFT: Yamkela Luthango, Nomfundo Mzizi, Amahle Cele, Mandisa Mbili and Zimbili Luhlwayo.
4TH ROW FROM LEFT: Nompumelelo Zulu, Thandiwe Konzapi, Alatha Penningtone, Samukelisiwe Khawula and Sithabile Chiliza.
FRONT ROW FROM LEFT: Phakamile Mda, Sibonelo Jula, Khonzinkosi Ngcobo, Olwami Nzimakwe, Mbali Hintsa and Aviwe Mpekwane.